Заштита водомера

Поштовани суграђани,

Да би се сачували водомери од смрзавања и пуцања током зимског периода потребно их је адекватно заштитити. Пракса из претходних година показује да се велики број водомера налази у шахтовима који су неадекватни у којима долази до смрзавања мерног уређаја. Обавеза потрошача је да брину како о својим унутрашњим водоводним инсталацијама, тако и да се старају да водомер буде чист и заштићен од смрзавања и механичких оштећења и доступан за очитавање.

До смрзавања водомера долази у случајевима када нису прописно смештени у одговарајућим шахтовима и у случајевима смрзавања унутрашњих водоводних инсталација у објектима без утрошка воде. У таквим околностима предлажемо да се водомери утопле, као и да се испусти вода из инсталација у објектима где се не станује током зиме, као и из просторија које се током зиме не греју (подруми, гараже, потркровља) и да се на тај начин водомери заштите од могуће штете која настаје смрзавањем.
Посебно апелујемо на власнике викендица, с обзиром да се у овим објектима током зиме ређе борави. Уколико је водомер постављен плитко, потребно је поставити неки термоизолациони материјал преко њега. То могу бити даске, стиропор, слама и сл. Завијање водомера у крпе не представља довољну заштиту када су ниске температуре. Најбоља термозаштита је стиропор дебљине од 5-10 цм залепљен на унутрашњу страну поклопца шахта.

Потрошачи који имају прописно изграђене водомерне шахтове, не треба да страхују од смрзавања водомера јер су водомери у овако изграђеним склоништима испод зоне смрзавања и уколико је водомерни шахт поклопљен, не постоји опасност од овакве врсте оштећења.

Апелујемо на грађане да на време провере своје унутрашње инсталације и мерне уређаје и тиме предупреде евентуалне трошкове узроковане пуцањем истих.
Све уочене кварове на водомеру, грађани могу бесплатно пријавити нашем Цалл центру на број 0800/035-030. Уочене кварове на унутрашњим инсталацијама потрошачи су обавезни да отклоне у сопственој режији.


Јавно комунално предузеће „Горњи Милановац“