Гробље

Делатност службе је:
• организација и обављање сахрана
• ексхумација
• смештај урни
• превоз покојника
• израда надгробних обележја
• одржавање хигијене
• кошење травњака

Наведене послове на површини од 8 ha као и одржавање хигијене просторија и објеката нагробљу обавља седам запослених радника.

Радно време гробља је од 7-15 h и ван овог времена су забрањени сви грађевински радови. 

Транспорт од капеле до гробног места се врши искључиво специјализованим колицима.

jkp gornji milanovac
jkp gornji milanovac
jkp gornji milanovac
jkp gornji milanovac
jkp gornji milanovac
jkp gornji milanovac