Грејање

У радној јединици "Грејање" су запослена 3 радника и то два руковаоца котлова и један електричар.

Систем даљинског грејања обухвата две котларнице, Железничку и Ломину укупне топлотне снаге 10 MW, 21 подстаницу и око 4000 m примарног топловода.

Из те две котларнице топлотна енергија се испоручује у 1105 станова укупне површине 53911 m2 и 31 пословни простор површине 2123 m2.

jkp gornji milanovac
jkp gornji milanovac
jkp gornji milanovac