Тања Лончаревић, дипл. инг. технологијеЧлан Надзорног одбора

Рођена је 18.06.1968. године у Прибоју, где је завршила основну школу "Вук Караџић" и средњу школу усмереног образовања где добија звање Лаборанта техничара за микробиологију, техничке струке. Високо образовање стиче на технолошком факултету у Новом Саду, смер хемијског инжињерства , профил синтетских полимера и добија звање дипломираног инжењера технологије. Дипломски рад на тему " Утицај удела везивног средства на особине премаза " по избору професора Радмиле Радичевић, радила је у предузећу "Звезда" у Г. Милановцу. Све време школовања активно се бави планинарењем и оријентацијом у оквиру ПД у Прибоју.

Од 1997. године је са сталним боравком у Горњем Милановцу. 2000. године започиње и прво радно искуство у Економској школи као професор хемије на одређено време, а затим у Јавном предузећу за комунално стамбене услуге, на радном месту лаборанта на ППВ у Г. Бањанима. Касније је распоређивана и на послове руководиоца на ЦППОВ-у и шефа производње и дистрибуције воде. Тренутно је на пословима шефа службе за прераду отпадних вода. Мајка је двоје деце.