Јавне набавке

 
 
 

22. јануар 2021. године   

План јавних набавки

 
 
 

4. новембар 2020. године   

Измењена верзија плана јавних набавки

 
 
 

16. октобар 2020. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности услуга бр. 8/2020
Предмет јавне набавке: Ремонтни радови термотехничких постројења 
 
 
 
 

10. септембар 2020. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности радови бр. 4/2020
Предмет јавне набавке: Извођење радова на проширењу градског гробља
 
 
 
 

3. септембар 2020. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности услуга бр. 7/2020
Предмет јавне набавке: Превоз мазута за грејну сезону 2020/2021
 
 
 
 

2. септембар 2020. године   

План јавних набавки

 
 
 

25. август 2020. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности добара бр. 13/2020
Предмет јавне набавке: Ауто делови за теретни програм по партијама
 
 
 
 
 
 
 
 

21. август 2020. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности добара бр. 12/2020
Предмет јавне набавке: Машински и браварски материјал по партијама
 
 
 
 

7. август 2020. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности услуга бр. 6/2020
Предмет јавне набавке: Услуга ремонта цистерне за мазут и пратеће арматуре у мазутари и замена сабирнице и разделника у котларници у Ломиној улици
 
 
 
 

3. август 2020. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности добара бр. 11/2020
Предмет јавне набавке: Хлор, натријум хипохлорит и баждарење посуда за хлор
 
 
 
 

21. јул 2020. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности добара бр. 10/2020
Предмет јавне набавке: Водоводни материјал по партијама
 
 
 
 
 
 

17. јул 2020. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности радови бр. 3/2020
Предмет јавне набавке: Извођење радова на проширењу тела санитарне депоније „Вујан“
 
 
 
 

14. јул 2020. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности радови бр. 2/2020
Предмет јавне набавке: Изградња водоводног базена Брђани 
 
 
 
 

22. јун 2020. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности добара бр. 9/2020
Предмет јавне набавке: Канализациони материјал 
 
 
 
 

20. мај 2020. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности добара бр. 8/2020
Предмет јавне набавке: Грађевински материјал по партијама
 
 
 
 

14. мај 2020. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности добара бр. 7/2020
Предмет јавне набавке: Спојни материјал
 
 
 
 

13. мај 2020. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности услуга бр. 5/2020
Предмет јавне набавке: Сервисирање водомера
 
 
 
 
 

7. мај 2020. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности добара бр. 6/2020
Предмет јавне набавке: Водомери и пратећа опрема
 
 
 
 
 

16. април 2020. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности услуга бр. 4/2020
Предмет јавне набавке: Услуга физичке заштите, противпожарне заштите и спровођење мера заштите у ванредним ситуацијама у објектима ЈКП „Горњи Милановац“
 
 
 
 
 

16. април 2020. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности добара бр. 5/2020
Предмет јавне набавке: Кесе за селекцију отпада
 
 
 
 
 

14. април 2020. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности добара бр. 4/2020
Предмет јавне набавке: Алуминијум сулфат
 
 
 
 
 

13. април 2020. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности добара бр. 3/2020
Предмет јавне набавке: Ауто делови за путнички програм
 
 
 
 
 

2. април 2020. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности услуга бр. 3/2020
Предмет јавне набавке: Осигурање имовине, возила и запослених
 
 
 
 
 

18. март 2020. године 

  

16. март 2020. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности добара бр. 02/2020
Предмет јавне набавке: Гуме за путнички и теретни програм
   
 
 
 
 
 

9. март 2020. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности радови бр. 01/2020
Предмет јавне набавке: Асфалтирање оштећених површина коловоза и тротоара
   
 
 
 
 
 

11. фебруар 2020. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности услуга бр. 01/2020
Предмет јавне набавке: Ремонт пумпи и мотора за воду и грејање
   
 
 
 
 
 

7. фебруар 2020. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности услуга бр. 02/2020
Предмет јавне набавке: Анализа воде
   
 
 
 
 
 

30. јануар 2020. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности добара бр. 01/2020
Предмет јавне набавке: Канцеларијски материјал подељен у две партије
   
 
 
 
 
 

17. јануар 2020. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности добара бр. 19/2019
Предмет јавне набавке: Лична заштитна опрема
   
 
 
 
 
 

13. јануар 2020. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Отворени поступак бр. 01/2020
Предмет јавне набавке: Електрична енергија
   
 
 
 
 
 

13. децембар 2019. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности услуга бр. 13/2019
Предмет јавне набавке: Ремонт ровокопача 
   
 
 
 
 
 

9. децембар 2019. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда    бр. 01/2019
Предмет јавне набавке:Одржавање пословно информационог система
 
   
 
 
 
 
 

4. децембар 2019. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности добара бр. 18/2019
Предмет јавне набавке: Уља и мазива
Обавештење о закљученом уговору (16.01.2020.)
 
 
   
 
 
 
 
 

15. новембар 2019. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности добара бр. 17/2019
Предмет јавне набавке: Рачунарска опрема
 
 
 
  
 
 
 
 
 

13. новембар 2019. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности услуга бр. 12/2019
Предмет јавне набавке: Ремонт декантера UCD345 на Постројењу за прераду отпадних вода
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

8. новембар 2019. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности услуга бр. 11/2019
Предмет јавне набавке: Ревитализација надградње аутосмећара
 
  
 
 
 
 
 
 
 

29. октобар 2019. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Отворени поступак бр. 5/2019
Предмет јавне набавке: Механичко и хемијско чишћење котларнице и подрумских просторија у Ломиној улици и збрињавање одпада


 
  
 
 
 
 
 
 
 

23. октобар 2019. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности добара бр. 16/2019
Предмет јавне набавке: Полиелектролит

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. октобар 2019. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности услуга бр. 10/2019
Предмет јавне набавке: Ремонтни радови термотехничких постројења на Систему даљинског грејања (подељена у 2 партије)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. октобар 2019. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности  добара бр. 15/2019
Предмет јавне набавке: Машински и браварски материјал - Профили, кутије и лимови

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. октобар 2019. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности  радови бр. 3/2019
Предмет јавне набавке: Извођење грађевинских и грађевинско занатских радова на санацији пешачке стазе на градском гробљу у Горњем Милановцу

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. септембар 2019. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности  добара бр. 14/2019
Предмет јавне набавке: Машински и браварски материјал подељен у две партије


 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. септембар 2019. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности  услуга бр. 9/2019
Предмет јавне набавке: Превоз мазута за грејну сезону 2019/2020


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. септембар 2019. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности  радови бр. 2/2019
Предмет јавне набавке: Извођење грађевинских и грађевинско занатских радова на санацији пешачке стазе на градском гробљу у Горњем Милановцу


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. септембар 2019. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности  добара бр. 13/2019
Предмет јавне набавке: Ауто делови за чистилицу

Одлука о додели уговора (17.09.2019.)

 

14. август 2019. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности  добара бр. 12/2019
Предмет јавне набавке: Ауто делови за путнички и теретни програм
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. август 2019. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности  услуга бр. 08/2019
Предмет јавне набавке: Израда пројектне документације за реконструкцију дела водоводне мреже  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

29. јул 2019. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности  добара бр. 11/2019
Предмет јавне набавке:Хлор, натријум хипохлорит и баждарење посуда за хлор   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. јул 2019. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности  добара бр. 10/2019
Предмет јавне набавке: Водоводни материјал
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05. јул 2019. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности  добара бр. 09/2019
Предмет јавне набавке: Набавка водоводног материјала за реконструкцију дела водоводне мреже
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06. јун 2019. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности  добара бр. 08/2019
Предмет јавне набавке: Грађевински материјал - камени агрегат и шљунак
 
 
 
 
 
 
 
 

06. јун 2019. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности  добара бр. 07/2019
Предмет јавне набавке: Електро материјал
 
 
 
 
 
 
 
 

04. јун 2019. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности  услуга бр. 07/2019
Предмет јавне набавке: Услуга мобилне телефоније
 
 
 
 
 
 
 
 

21. мај 2019. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности  услуга бр. 06/2019
Предмет јавне набавке: Сервисирање водомера
 
 
 
 
 
 
 
 

16. мај 2019. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности  добара бр. 06/2019
Предмет јавне набавке: Грађевински материјал подељен у партије
 
 
 
 
 
 
 
 

10. мај 2019. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности  добара бр. 05/2019
Предмет јавне набавке: Водомери и пратећа опрема
 
 
 
 
 
 
 
 

25. април 2019. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности  добара бр. 04/2019
Предмет јавне набавке: Алуминијум сулфат
 
 
 
 
 
 
 
 

11. април 2019. године 

  

09. април 2019. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности  добара бр. 03/2019
Предмет јавне набавке: Кесе за селекцију отпада
 
 
 
 
 
 
 

08. април 2019. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности  услуга бр. 05/2019
Предмет јавне набавке: Осигурање имовине, возила и запослених (подељена у 2 партије)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04. април 2019. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Отворени поступак бр.03/2019
Предмет јавне набавке: Спојни материјал
 
 
 
 
 
 
 

29. март 2019. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности  услуга бр. 03/2019
Предмет јавне набавке: Услуга физичке заштите, противпожарне заштите и спровођење мера заштите у ванредним ситуацијама у објектима ЈКП „Горњи Милановац“
 
 
 
 
 
 
 
 

25. март 2019. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности  услуга бр. 04/2019
Предмет јавне набавке: Ремонт пумпи и мотора за воду и грејање
 
 
 
 
 
 
 

18. март 2019. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности  добара бр. 02/2019
Предмет јавне набавке: Гуме за путнички и теретни програм
 
 
 
 
 
 

12. март 2019. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности  радови бр. 01/2019
Предмет јавне набавке: Асфалтирање оштећених површина коловоза и тротоара
 
 
 
 
 
 

28. фебруар 2019. године 

  

14. фебруар 2019. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности  услуга бр. 01/2019
Предмет јавне набавке: Ремонт пумпи и мотора за воду и грејање
 
 
 
 
 
 

08. фебруар 2019. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности  добара бр. 01/2019
Предмет јавне набавке: Канцеларијски материјал
 
 
 
 
 
 

31. јануар 2019. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Отворени поступак бр. ОП 02/2019
Предмет јавне набавке: Набавка аутосмећара
 
 
 
 
 
 

14. јануар 2019. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности услуга бр. 10/2018
Предмет јавне набавке: Фарбање и сређивање цистерне за воду и чистилице
 
 
 
 
 
 

14. јануар 2019. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Отворени поступак бр. ОП 01/2019
Предмет јавне набавке: Електрична енергија
 
 
 
 
 
 

11. јануар 2019. године 

  

20. децембар 2018. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности  услуга бр. 09/2018
Предмет јавне набавке: Услуга преправке камиона
 
 
 
 
 

12. децембар 2018. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности добара бр. 18/2018
Предмет јавне набавке: Набавка материјала и опреме за изградњу водовода Брђани
 
 
 
 
 

07. децембар 2018. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности  услуга бр. 08/2018
Предмет јавне набавке: Ремонт ровокопача
 
 
 
 
 

04. децембар 2018. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда бр. 03/2018
Предмет јавне набавке: Одржавање пословног информационог система
 
 
 
 
 
 

30. новембар 2018. године 

  

07. новембар 2018. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности добара бр. 16/2018
Предмет јавне набавке: Набавка филтерске испуне за отклањање арсена из воде за црпну станицу “Јасеница”
 
 
 
 
 
 

30. октобар 2018. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности добара бр. 15/2018
Предмет јавне набавке: Машински и браварски материјал подељен у партије
 
 
 
 
 
 

15. октобар 2018. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности добара бр. 14/2018
Предмет јавне набавке: Аутоматизација и надзор објеката водоснабдевања и изградња помоћног објекта са аутоматским филтерским постројењем за третман питке воде у насељу Рудник
 
 
 
 
 
 
 

09. октобар 2018. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда    бр.  02/2018
Предмет јавне набавке: Извођење радова на постављању непропусне подлоге за завршетак друге фазе тела санитарне депоније “Вујан”

08. октобар 2018. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности добара бр. 13/2018
Предмет јавне набавке: Рачунарска опрема
 
 
 
 
 

20. септембар 2018. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности добара бр. 12/2018
Предмет јавне набавке: Полиелектролит
 
 
 
 

17. септембар 2018. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности  услуга бр. 07/2018
Предмет јавне набавке: Превоз мазута за грејну сезону 2018/2019.г.
 
 
 
 

13. септембар 2018. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности услуга бр. 06/2018
Предмет јавне набавке: Ремонтни радови термотехничких постројења на систему даљинског грејања
 
 
 
 

12. септембар 2018. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности радови   бр.  04/2018
Предмет јавне набавке: Асфалтирање оштећених површина коловоза и тротоара
 
 
 

04. септембар 2018. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда   бр.  01/2018 
Предмет јавне набавке: Израда и имплементација новог софтверског модула који обрађује тематику образца ПОПДВ и пренос базе података пословног система ради провере и чувања копије података на дневном нивоу
 
 
 

17. август 2018. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности добара бр. 11/2018 (1.1.21)
Предмет јавне набавке: Ауто делови за путнички и теретни програм
 
 
 
 

03. август 2018. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Отворени поступак бр. 06/2018  
Предмет јавне набавке: Извођење радова на постављању непропусне подлоге за завршетак друге фазе тела санитарне депоније “Вујан”
 
 
 
 

31. јул 2018. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности добара бр. 10/2018  
Предмет јавне набавке: Течни хлор, натријум хипохлорит и баждарење посуда за хлор
 
 
 
 

 24. јул 2018. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности радови бр. 03/2018  
Предмет јавне набавке: Уређење простора за догон стоке

 
 
 
 
 

 

20. јул 2018. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Отворени поступак бр. 05/2018  
Предмет јавне набавке: Водоводни материјал подељен у 10 партија

 
 
 
 

 

03. јул 2018. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности радови бр. 02/2018  
Предмет јавне набавке: Радови на реконструкцији дела градске канализационе мреже у улици Ломина у Г. Милановцу

 
 

19. јун 2018. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности добара бр. 09/2018  
Предмет јавне набавке: Електро материјал

 
 
 

13. јун 2018. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности радови бр. 01/2018  
Предмет јавне набавке: Радови на реконструкцији дела градске канализационе мреже у улици Ломина у Г. Милановцу

 
 

01. јун 2018. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности услуга бр. 05/2018 
Предмет јавне набавке: Преправка постојећег аутосмећара у цистерну за воду

 
 

17. мај 2018. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности добара бр. 08/2018 
Предмет јавне набавке: Грађевински материјал подељен у 3 партије

 
 

14. мај 2018. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: отворени поступак бр. 04/2018 
Предмет јавне набавке: Гориво

 
 

08. мај 2018. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности услуга бр. 04/2018 
Предмет јавне набавке: Сервисирање водомера

 
 

02. мај 2018. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности добара бр. 07/2018
Предмет јавне набавке: Алуминијум сулфат

 
 

23. април 2018. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Отворени поступак бр. 02/2018
Предмет јавне набавке: Извођење електро, хидромашинских и грађевинско-занатских радова на резервоару "Мајдан" у оквиру водоводног система "Горњи Милановац-Рудник"

 
 
 

17. април 2018. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности добара бр. 06/2018
Предмет јавне набавке: Водомери и пратећа опрема

 

12. април 2018. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности услуга бр. 03/2018
Предмет јавне набавке: Осигурање имовине, возила и запослених (подељена у 2 партије)

 

10. април 2018. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности добара бр. 04/2018
Предмет јавне набавке: Пумпе за водоснабдевање

 

05. април 2018. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Отворени поступак бр. 03/2018
Предмет јавне набавке: Извођење радова на уређењу градског гробља

 

04. април 2018. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности добара бр. 05/2018
Предмет јавне набавке: Набавка канти, контејнера и резервних делова

 

16. март 2018. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности добара бр. 03/2018
Предмет јавне набавке: Гуме за путнички и теретни програм

 

01. март 2018. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности услуга бр. 02/2018
Предмет јавне набавке: Анализа воде

 

13. фебруар 2018. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности добара бр. 02/2018
Предмет јавне набавке: Кесе за селекцију отпада

 

02. фебруар 2018. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности услуга бр. 01/2018
Предмет јавне набавке: Ремонт пумпи и мотора за воду и грејање

 

24. јануар 2018. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности добара бр. 01/2018
Предмет јавне набавке: Канцеларијски материјал

 

15. јануар 2018. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Отворени поступак бр. ОП 01/2018
Предмет јавне набавке: Електрична енергија

 

15. децембар 2017. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда бр. 02 /2017
Предмет јавне набавке:Одржавање пословног информационог система

 

13. децембар 2017. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности добара бр. 17 /2017
Предмет јавне набавке:Лична заштитна опрема (подељена у две партије)