Извештаји и одлуке

Одлука о именовању лица за заштиту података о личности

Одлука

 

Информатор о раду

Информатор о раду ЈКП "Горњи Милановац"

 

Службени гласник

Одлука о условима и начину снадбдевања топлотном енергијом, Службени гласник СО Горњи Милановац од 21. фебруара 2019. године

Одлука о комуналним делатностима, Службени гласник СО Горњи Милановац од 27. јуна 2019. године

Одлука о погребној делатности, Службени гласник СО Горњи Милановац од 27. јуна 2019. године

Одлука о управљању гробљима и сахрањивању, Службени гласник СО Горњи Милановац од 27. јуна 2019. године

Одлука о комуналним делатностима, Службени гласник СО Горњи Милановац од 06. јуна 2014. године

Одлука о комуналним делатностима, Службени гласник СО Горњи Милановац од 18. децембра 2012. године

Правилник МДК / максимално дозвољене концентрације /

 

Извештај о пословању ЈКП "Горњи Милановац 

 Извештај о пословању ЈКП "Горњи Милановац" за  2021. годину

 Извештај о пословању ЈКП "Горњи Милановац" за  2020. годину

 Извештај о пословању ЈКП "Горњи Милановац" за  2019. гоидну

 Извештај о пословању ЈКП "Горњи Милановац" за  2018. годину

 Извештај о пословању ЈКП "Горњи Милановац" за  2017. годину

 

Годишњи програм пословања

 Посебан програм коришћења субвенција за 2023. годину

 Програм пословања за 2023. годину

 Друга измена програма субвенција за 2022. годину

 Измена програма субвенција за 2022. годину

 Измена програма пословања за 2022. годину

 Програм пословања за 2022. годину

 Програм управљања комуналним отпадом за 2022. годину

 Посебан програм коришћења субвенција за 2022. годину

 Друга измена програма пословања за 2021. годину

 Друга измена програма субвенција за 2021. годину

 Измена програма субвенција за 2021. годину

 Измена програма пословања за 2021. годину

 Посебан програм коришћења субвенција за 2021. годину

 Програм пословања за 2021. годину

 Програм управљања комуналним отпадом за 2021. годину

 Друга измена програма пословања за 2020. годину

 Измена програма субвенција за 2020. годину

 Измена програма пословања за 2020. годину

 Програм управљања комуналним отпадом за 2020. годину

 Програм пословања за 2020. годину

 Програм пословања за 2019. годину

 Програм пословања за 2018. годину

 

 Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања

 Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања 01-2018

 Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања 02-2018

 Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања 03-2018

 Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања 04-2018

 Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања 01-2019

 Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања 02-2019

 Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања 03-2019

 Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања 04-2019

 Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања 01-2020

 Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања 02-2020

 Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања 03-2020

 Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања 04-2020

 Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања 01-2021 

 Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања 02-2021 

 Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања 03-2021 

 Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања 04-2021

 Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања 01-2022

 Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања 02-2022

 Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања 03-2022

 Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања 04-2022

 

Средњорочни план

 Средњорочни план 2022-2026

 Средњорочни план 2017-2021

 

 

Извештај о контоли квалитета воде из мреже градског водовода у 2020. години

Извештај

 

Извештај о контоли квалитета воде из мреже градског водовода у 2021. години

Извештај

 

Извештај о контоли квалитета воде из мреже градског водовода у 2022. години

Извештај