Актуелности / Стигао и нови аутоподизач

 

ЈКП "Горњи Милановац" наставља тренд обнове возног парка. 08.06.2016. године извршена је испорука новог комуналног возила за одношење смећа – аутоподизач од стране фирме "PRODRES" d.o.o Крушевац, са којом је ЈКП "Горњи Милановац" закључило уговор о испоруци поменутог возила по претходно спроведеној јавној набавци.


Вредност возила износи 11.160.000,00 динара са ПДВ-ом, а набавка истог финансирана је из сопствених средстава ЈКП "Горњи Милановац".


јкпгм

Возило је намењено за одвожење и пражњење смећа из кабастих контејнера запремине 5-7 м3. У основи возила је шасија носивости 16 тона произвођача DAF, са надградњом фирме "PRODRES" d.o.o.


Имајући у виду да ЈКП "Горњи Милановац" односи смеће са целе територије општине Горњи Милановац, како са градског тако и са сеоског подручја, и да се количине смећа сваке године увећавају, ново возило ће нам бити од велике помоћи при даљем обављању својих делатности на сакупљању и одвожењу смећа.


јкпгм    јкпгм


јкпгм    јкпгм


јкпгм    јкпгм


јкпгм    јкпгм


јкпгм    јкпгм


jkpgm

 

ЈКП Горњи Милановац

Адреса: Војводе Живојина Мишића 23,
32300 Горњи Милановац, Србија

Тел:    032 - 716 910
Факс: 032 - 716 902

komunalno@jkpgm.rs
www.jkpgm.rs


За сјај нашег града!