Актуелности / Набавка новог ваљка за асфалтирање

 

ЈКП "Горњи Милановац" је постало богатије за један нови ваљак за асфалтирање марке БОМАГ, тип BW 80 AD -5. На основу спроведене јавне набавке мале вредности закључен је уговор о испоруци поменутог ваљка са фирмом "Соко-Бом" д.о.о. Београд заступником реномираног светског произвођача радних машина БОМАГ.


јкпгм

Набавка ваљка је финансирана из сопствених средстава ЈКП "Горњи Милановац", а укупна цена ваљка износи 2.574.240,00 динара са ПДВ-ом.


ЈКП "Горњи Милановац" до сада није имало ваљак за асфалтирање, тако да ће нам бити од користи приликом санирања оштећених површина, као последица обављања комуналних делатности. Поменути ваљак спада у ред мањих ваљака погодан за асфалтирање и ваљање оштећених површина коловоза и тротоара. На себи између осталог поседује и уређај за мерење сабијености подлоге.


јкпгм    јкпгм


јкпгм    јкпгм


јкпгм    јкпгм


јкпгм    јкпгм


јкпгм    јкпгм


jkpgm

 

ЈКП Горњи Милановац

Адреса: Војводе Живојина Мишића 23,
32300 Горњи Милановац, Србија

Тел:    032 - 716 910
Факс: 032 - 716 902

komunalno@jkpgm.rs
www.jkpgm.rs


За сјај нашег града!