Услуге / Гробље

 

Делатност службе је:

• организација и обављање сахрана
• ексхумација
• смештај урни
• превоз покојника
• израда надгробних обележја
• одржавање хигијене
• кошење травњакаjkp gornji milanovac

Наведене послове на површини од 8 ha као и одржавање хигијене просторија и објеката нагробљу обавља седам запослених радника.


Радно време гробља је од 7-17 h и ван овог времена су забрањени сви грађевински радови. Сахране се обављају сваког дана од 12-14h у зимском периоду, односно 12-16h у летњем периоду, изузев за време већих верских празника.


Транспорт од капеле до гробног места се врши искључиво специјализованим колицима.


jkpgm

 

ЈКП Горњи Милановац

Адреса: Војводе Живојина Мишића 23,
32300 Горњи Милановац, Србија

Тел:    032 - 716 910
Факс: 032 - 716 902

komunalno@jkpgm.rs
www.jkpgm.rs


За сјај нашег града!