О нама / О компанији

 

За готово шест деценија постојања и рада комунално предузеће је израсло у модерно предузеће које одликује примена савремених технологија. Уместо пар јавних чесми и запрежних кола за одвожење смећа, данас има три локална и регионални систем за водоснабдевање "Рзав" са 6000 прикључака, канализациони систем, централно постројење за пречишћавање отпадних вода, даљински систем грејања за 1.110 станова, савремен модел управљања комуналним отпадом, модерну депонију и нови информациони систем који обезбеђује брзе податке за доношење квалитетних одлука. Из дана у дан све више примењујемо савремену технологију у области комуналних услуга.


Предузеће има довољно снаге и зрелости за нове, велике послове и остварење планираног. Превасходан циљ запослених је да предузеће буде све савременије и све боље: професионалан сервис суграђана, поуздан партнер привреди и пословним сарадницима.


jkp gornji milanovac

У управљању чврстим комуналним отпадом, узор смо за друге градове у Србији. Први смо у Србији кренули са примарном селекцијом отпада: сакупљањем смећа, пластике и папира. До сада смо обезбедили преко 60 контејнера и канти за села.


Доста полажемо на партнерство са корисницима наших услуга, грађанима и правним субјектима. Отворили смо модеран цалл центар који ради 24 часа дневно, 7 дана у недељи. Увели смо и књигу жалби у жељи да чујемо примедбе, сугестије, похвале, критике и пре свега, да се у заједничком интересу организованије решавају проблеми. Последњих година смо све више посвећени потребама и већем задовољству корисника услуга. Полазимо од истине да нема шта да крије и да затвореност у сопствене оквире није у интересу ефикаснијег пословања, па доста полажемо на комуникацију са грађанима и потрошачима у привреди, које сматрамо својим партнерима.


jkp gornji milanovac    jkp gornji milanovac    jkp gornji milanovac

jkp gornji milanovac    jkp gornji milanovac    jkp gornji milanovac

jkp gornji milanovac    jkp gornji milanovac    jkp gornji milanovac

jkpgm

 

ЈКП Горњи Милановац

Адреса: Војводе Живојина Мишића 23,
32300 Горњи Милановац, Србија

Тел:    032 - 716 910
Факс: 032 - 716 902

komunalno@jkpgm.rs
www.jkpgm.rs


За сјај нашег града!