Imamo trenutno 7 gostiju na sajtu
Broj pregleda članka : 62766

              JKP Gornji Milanovac
Servisne informacije
utorak, 30 septembar 2014 06:39

JESENJA AKCIJA ODLAGANJA KABASTOG OTPADA

Javno komunalno preduzeće "Gornji Milanovac", počinje jesenju akciju prikupljanja i odvoženja kabastog otpada

u gradu i naselju Rudnik.

Akcija u Gornjem Milanovcu počinje od 06.10.2014. do 22.10.2014. god., a na Rudniku od 22.10.2014 do 29.10.2014. god.

Plan postavljanja kontejnera za kabasti otpad sa tacnim lokacijama i datumom, sugradjani mogu preuzeti sa linka

ili pozivom CALL centra na broj:

716 - 910, 716 - 911 i 716 - 912

Gradjani mogu odlagati kabasti otpad, kao i tokom cele godine u kontejnere postavljene na ulasku u kompleks deponije Vujan

svakog radnog dana od 07 do 14 casova.

Linkovi  za preuzimanje rasporeda kontejnera:

Preuzmi! Plan postavljana kontejnera za odlaganje kabastog otpada za Gornjem Milanovcu

Preuzmi! Plan postavljanja kontejnera za odlaganje kabastog otpada za Rudnik

SAMO JE ČISTO ZDRAVO I LEPO,

KOMUNALNA SLUŽBA JKP "Gornji Milanovac

 

- GREJANJE -

(korisnicima sistema daljinskog grejanja)

JKP “Gornji Milanovac” kao Energetski subjekt, obaveštava korisnike sistema daljinskog grejanja da će u periodu

od 22.09.2014. – 04.10.2014. biti ispražnjene grejne instalacije u zgradama koje su priključene na sistem daljinskog grejanja.

U tom periodu korisnici će moći da izvrše neophodne radove na svojim unutrašnjim toplotnim instalacijama

( zamena radijatorskih ventila, zamena radijatora, propiranje radijatora ).

Druge radnje na unutrašnjim toplotnim instalacijama nisu dozvoljene bez saglasnosti JKP “Gornji Milanovac”.

Poželjno je da korisnici koji nisu menjali radijatorske ventile u poslednjih 10-ak godina zamene iste na svojim grejnim telima

zbog kvalitetnije isporuke toplotne energije. U suprotnom, ukoliko se ustanovi da je temperatura u stanu nezadovoljavajuća,

a uzrok tome je neispravan radijatorski ventil, neće se prihvatati reklamacije. Pražnjenje instalacija i zamena radijatorskih ventila,

u periodu od 05.10.2014. – 05.05.2015. nije dozvoljeno, sem u slučaju većih kvarova u objektu.

Kotao u Lominoj


- VODOSNABDEVANJE -

Zbog radova na vodovodnoj mreži doći će do  prekida u

snabdevanju vodom potrošača  u ul. Mladena Žujovića, od 08-12 časova.


- OBAVEŠTENJE -

Dragi sugrađani,

za redovno plaćanje računa /računi za vodu i smeće/ do 15. u mesecu, imali ste ostvaren popust od 5%,

od martovskog računa, popust za plaćanje se pomera do 20. u mesecu.

 

- KOMUNALNA SLUŽBA -

Komunalna služba odnosi smeće po redovnom nedeljnom rasporedu za današnji dan.

Podsećamo građane da se u ovoj nedelji preuzima PET - ambalažu iz domaćinstava.

LINK: PREUZMI KALENDAR ZA 2014. godinu! RASPORED IZNOŠENJA PAPIRA I PET - ambalaže!

 

DEŽURNI TELEFONI:

Za prijavu kvarova na vodovodnoj mreži:

032/716-910,

032/716-911 i

032/716-912

1. Tomislav Nešović: 064/847-86-01

2. Živan Jeremić: 064/847-86-37

 

 

Uvek uz Vas,

JKP ’’Gornji Milanovac’’

 
Servisne informacije
ponedeljak, 29 septembar 2014 07:53

- GREJANJE -

(korisnicima sistema daljinskog grejanja)

JKP “Gornji Milanovac” kao Energetski subjekt, obaveštava korisnike sistema daljinskog grejanja da će u periodu

od 22.09.2014. – 04.10.2014. biti ispražnjene grejne instalacije u zgradama koje su priključene na sistem daljinskog grejanja.

U tom periodu korisnici će moći da izvrše neophodne radove na svojim unutrašnjim toplotnim instalacijama

( zamena radijatorskih ventila, zamena radijatora, propiranje radijatora ).

Druge radnje na unutrašnjim toplotnim instalacijama nisu dozvoljene bez saglasnosti JKP “Gornji Milanovac”.

Poželjno je da korisnici koji nisu menjali radijatorske ventile u poslednjih 10-ak godina zamene iste na svojim grejnim telima

zbog kvalitetnije isporuke toplotne energije. U suprotnom, ukoliko se ustanovi da je temperatura u stanu nezadovoljavajuća,

a uzrok tome je neispravan radijatorski ventil, neće se prihvatati reklamacije. Pražnjenje instalacija i zamena radijatorskih ventila,

u periodu od 05.10.2014. – 05.05.2015. nije dozvoljeno, sem u slučaju većih kvarova u objektu.

 

- VODOSNABDEVANJE -

Zbog radova na vodovodnoj mreži doći će do  prekida u snabdevanju vodom potrošača od 08-12 časova, u sledećim delovima grada:

-  ul. 1300 kaplara,

-  naselje Mlakovac i

-  ul. Natalije Carević.


- OBAVEŠTENJE -

Dragi sugrađani,

za redovno plaćanje računa /računi za vodu i smeće/ do 15. u mesecu, imali ste ostvaren popust od 5%,

od martovskog računa, popust za plaćanje se pomera do 20. u mesecu.

 

- KOMUNALNA SLUŽBA -

Komunalna služba odnosi smeće po redovnom nedeljnom rasporedu za današnji dan.

Podsećamo građane da se u ovoj nedelji preuzima PET - ambalažu iz domaćinstava.

LINK: PREUZMI KALENDAR ZA 2014. godinu! RASPORED IZNOŠENJA PAPIRA I PET - ambalaže!

 

DEŽURNI TELEFONI:

Za prijavu kvarova na vodovodnoj mreži:

032/716-910,

032/716-911 i

032/716-912

1. Tomislav Nešović: 064/847-86-01

2. Živan Jeremić: 064/847-86-37

 

 

Vaše,

JKP ’’Gornji Milanovac’’

 
Servisne informacije
utorak, 23 septembar 2014 06:15

- GREJANJE -

OBAVEŠTENJE

(korisnicima sistema daljinskog grejanja)

JKP “Gornji Milanovac” kao Energetski subjekt, obaveštava korisnike sistema daljinskog grejanja da će u periodu

od 22.09.2014. – 04.10.2014. biti ispražnjene grejne instalacije u zgradama koje su priključene na sistem daljinskog grejanja.

U tom periodu korisnici će moći da izvrše neophodne radove na svojim unutrašnjim toplotnim instalacijama

( zamena radijatorskih ventila, zamena radijatora, propiranje radijatora ).

Druge radnje na unutrašnjim toplotnim instalacijama nisu dozvoljene bez saglasnosti JKP “Gornji Milanovac”.

Poželjno je da korisnici koji nisu menjali radijatorske ventile u poslednjih 10-ak godina zamene iste na svojim grejnim telima

zbog kvalitetnije isporuke toplotne energije. U suprotnom, ukoliko se ustanovi da je temperatura u stanu nezadovoljavajuća,

a uzrok tome je neispravan radijatorski ventil, neće se prihvatati reklamacije. Pražnjenje instalacija i zamena radijatorskih ventila,

u periodu od 05.10.2014. – 05.05.2015. nije dozvoljeno, sem u slučaju većih kvarova u objektu.

- VODOSNABDEVANJE -

U toku dana neće biti planiranih prekida u snabdevanju potoršača vodom zbog radova na vodovodnoj mreži.

- OBAVEŠTENJE -

Dragi sugrađani,

za redovno plaćanje računa /računi za vodu i smeće/ do 15. u mesecu, imali ste ostvaren popust od 5%,

od martovskog računa, popust za plaćanje se pomera do 20. u mesecu.

 

- KOMUNALNA SLUŽBA -

Komunalna služba odnosi smeće po redovnom nedeljnom rasporedu za današnji dan.

Podsećamo građane da se u ovoj nedelji preuzima PAPIR/KARTON iz domaćinstava.

LINK: PREUZMI KALENDAR ZA 2014. godinu! RASPORED IZNOŠENJA PAPIRA I PET - ambalaže!

 

DEŽURNI TELEFONI:

Za prijavu kvarova na vodovodnoj mreži:

032/716-910,

032/716-911 i

032/716-912

1. Tomislav Nešović: 064/847-86-01

2. Živan Jeremić: 064/847-86-37

 

 

Vaše,

JKP ’’Gornji Milanovac’’

 
Servisne informacije
sreda, 24 septembar 2014 06:33

- GREJANJE -

(korisnicima sistema daljinskog grejanja)

JKP “Gornji Milanovac” kao Energetski subjekt, obaveštava korisnike sistema daljinskog grejanja da će u periodu

od 22.09.2014. – 04.10.2014. biti ispražnjene grejne instalacije u zgradama koje su priključene na sistem daljinskog grejanja.

U tom periodu korisnici će moći da izvrše neophodne radove na svojim unutrašnjim toplotnim instalacijama

( zamena radijatorskih ventila, zamena radijatora, propiranje radijatora ).

Druge radnje na unutrašnjim toplotnim instalacijama nisu dozvoljene bez saglasnosti JKP “Gornji Milanovac”.

Poželjno je da korisnici koji nisu menjali radijatorske ventile u poslednjih 10-ak godina zamene iste na svojim grejnim telima

zbog kvalitetnije isporuke toplotne energije. U suprotnom, ukoliko se ustanovi da je temperatura u stanu nezadovoljavajuća,

a uzrok tome je neispravan radijatorski ventil, neće se prihvatati reklamacije. Pražnjenje instalacija i zamena radijatorskih ventila,

u periodu od 05.10.2014. – 05.05.2015. nije dozvoljeno, sem u slučaju većih kvarova u objektu.

Kotao u Lominoj

- VODOSNABDEVANJE -

U toku dana neće biti planiranih prekida u snabdevanju potoršača vodom zbog radova na vodovodnoj mreži.

- OBAVEŠTENJE -

Dragi sugrađani,

za redovno plaćanje računa /računi za vodu i smeće/ do 15. u mesecu, imali ste ostvaren popust od 5%,

od martovskog računa, popust za plaćanje se pomera do 20. u mesecu.

 

- KOMUNALNA SLUŽBA -

Komunalna služba odnosi smeće po redovnom nedeljnom rasporedu za današnji dan.

Podsećamo građane da se u ovoj nedelji preuzima PAPIR/KARTON iz domaćinstava.

LINK: PREUZMI KALENDAR ZA 2014. godinu! RASPORED IZNOŠENJA PAPIRA I PET - ambalaže!

 

DEŽURNI TELEFONI:

Za prijavu kvarova na vodovodnoj mreži:

032/716-910,

032/716-911 i

032/716-912

1. Tomislav Nešović: 064/847-86-01

2. Živan Jeremić: 064/847-86-37

 

 

Vaše,

JKP ’’Gornji Milanovac’’

 
Servisne informacije
petak, 19 septembar 2014 06:18

- GREJANJE -

OBAVEŠTENJE

(korisnicima sistema daljinskog grejanja)

JKP “Gornji Milanovac” kao Energetski subjekt, obaveštava korisnike sistema daljinskog grejanja da će u periodu

od 22.09.2014. – 04.10.2014. biti ispražnjene grejne instalacije u zgradama koje su priključene na sistem daljinskog grejanja.

U tom periodu korisnici će moći da izvrše neophodne radove na svojim unutrašnjim toplotnim instalacijama

( zamena radijatorskih ventila, zamena radijatora, propiranje radijatora ).

Druge radnje na unutrašnjim toplotnim instalacijama nisu dozvoljene bez saglasnosti JKP “Gornji Milanovac”.

Poželjno je da korisnici koji nisu menjali radijatorske ventile u poslednjih 10-ak godina zamene iste na svojim grejnim telima

zbog kvalitetnije isporuke toplotne energije. U suprotnom, ukoliko se ustanovi da je temperatura u stanu nezadovoljavajuća,

a uzrok tome je neispravan radijatorski ventil, neće se prihvatati reklamacije. Pražnjenje instalacija i zamena radijatorskih ventila,

u periodu od 05.10.2014. – 05.05.2015. nije dozvoljeno, sem u slučaju većih kvarova u objektu.

- VODOSNABDEVANJE -

Zbog radova na vodovodnoj mreži doći će do  prekida u snabdevanju vodom potrošača , od 08-12 časova,  u Baba Višnjinoj ulici.

- OBAVEŠTENJE -

Dragi sugrađani,

za redovno plaćanje računa /računi za vodu i smeće/ do 15. u mesecu, imali ste ostvaren popust od 5%,

od martovskog računa, popust za plaćanje se pomera do 20. u mesecu.

 

- KOMUNALNA SLUŽBA -

Komunalna služba odnosi smeće po redovnom nedeljnom rasporedu za današnji dan.

Podsećamo građane da se u ovoj nedelji preuzima PAPIR/KARTON iz domaćinstava.

LINK: PREUZMI KALENDAR ZA 2014. godinu! RASPORED IZNOŠENJA PAPIRA I PET - ambalaže!

 

DEŽURNI TELEFONI:

Za prijavu kvarova na vodovodnoj mreži:

032/716-910,

032/716-911 i

032/716-912

1. Tomislav Nešović: 064/847-86-01

2. Živan Jeremić: 064/847-86-37

 

 

Vaše,

JKP ’’Gornji Milanovac’’

 
<< Prva < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Poslednja >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Javno komunalno preduzeće "Gornji Milanovac", Ul. Vojvode Živojina Mišića 23, Telefoni: 032/716-910, 716-911, 716-912, e-Mail: komunalno@jkpgm.rs, Radno vreme od 7h do 15h časova, Blagajna radi od 7:30 do 16:30 časova.
© 2014. JKP "Gornji Milanovac". Sva prava zadrzana.