Подела плавих и жутих џакова за селективно одлагање

Поштовани суграђани,
Јавно комунално предузеће „Горњи Милановац“ препознало је значај селективног одлагања и прикупљања отпада, а велику пажњу посвећује едукацији по питању селективног одлагања отпада.
Основни циљ наших акција је развијање културе селективног одлагања путем едукативних и практичних активности, како најмлађих, па тако и унапређење свести целокупног становништва о потреби адекватног поступања са отпадом.
ЈКП је као и ранијих година, и ове обезбедило суграђанима плаве и жуте џакове за селективно одлагање. Индивидуалним домаћинствима биће подељене плаве и жуте вреће, док ће станари стамбених зграда за ову намену користити предвиђене контејнере. Овом приликом молимо суграђане да отпад одлажу у вреће предвиђене за то. У плаве ПАПИР/КАРТОН, у жуте ПЕТ АМБАЛАЖУ.
Такође подсећамо суграђане да можете самостално и бесплатно одложити свој отпад на депонији „Вујан“, сваког радног дана, у периоду од 7 до 13 часова.

 

Јавно комунално предузеће