Радови на водоводној мрежи у Рајићевој улици

У претходних петнаест дана, због свакодневних кварова који су се дешавали на водоводној мрежи у Рајићевој улици, екипе ЈКП „Горњи Милановац“ више пута су излазиле на терен. Како би се решио овај проблем, приступило се замени дела линије дотрајалог азбестног цевовода.

Урађено је првих сто метара где је у потпуности реконструисана прикључна водоводна мрежа у дужини од 100 метара, почевши од раскрснице са Железничком улицом. Материјал ових цеви је полиетилен.


По завршетку радова, ров је комплетно затворен каменим агрегатом, а у наредном периоду ЈКП „Горњи Милановац“ ће тај део коловоза, ивичњака и тротоара вратити у првобитно стање.


Имајући у виду зимске временске услове који нису погодни за извођење овакве врсте радова, са наставком реконструкције водоводне мреже у Рајићевој улици наставиће се на пролеће.


Вредност завршених радова је 800.000 динара и радове је у потпуности финансирало ЈКП „Горњи Милановац“.
Јавно комунално предузеће се захваљује свим станарима Рајићеве улице на показаном стрпљењу приликом извођења радова.


ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ