Акција одношења кабастог отпада и у Прањанима и Брђанима

Због интересовања грађана приградских насеља Прањани и Брђани ЈКП ''Горњи Милановац’’ проширује бесплатно одвожење кабастог отпада на територију Прањана и Брђана.

До сада кабасти отпад је одвожен искључиво са територије града и Рудника.

У насељу Прањани 29. октобра биће постављена два контејнера за кабасти отпад: један на раскрсници код цркве и други на раскрсници код бензинске пумпе.

У Брђанима у уторак 30. октобра контејнери ће бити постављени: један на раскрсници код продавнице ’’Пролетер’’ (бивша кафана ’’Код Зула’’) и други на раскрсници код цркве и ветеринарске станице.

На наведеним локацијама контејнери ће стајати један дан, па је потребно у што краћем року одложити кабасти отпад.

ЈКП ’’Горњи Милановац’’ се захваљује грађанима што свој кабасти отпад одлажу на за то предвиђено место.

 ЈКП ''Горњи Милановац''