Акредитовани лаборанти из региона посетили постројење у Млаковцу

У организацији Савеза хемијских инжењера Србије, а уз подршку Јавног комуналног предузећа Горњи Милановац, данас је у оквиру семинара на тему Узорковање – валидација процеса и мерна сигурност на постројењу за пречишћавање отпадних вода у Млаковцу организовано међулабораторијско упоредно узорковање и испитивање како улазне, тако и излазне отпадне воде.


Марија Ракићевић, испред Савеза хемијских инжењера Србије рекла је да је циљ данашњег окупљања провера квалитета резултата лабораторијских анализа: „Данас смо се окупили ради провера квалитета резултата анализа са једне стране, али и вишеструко потврђеног доброг ефекта пречишћавања које имамо на постројењу.“ Посебно је нагласила да са аспекта заштитне животне средине, постојање једног оваквог постројења, које се бави пречишћавањем отпадних вода, је јако битно: „Имати овакво постројење у непосредној близини града је право благо, као што је то случај у општини Горњи Милановац. Такође, са друге стране, јако је важно имати увид у правилан процес технолошке обраде на којима се инсталирају и почивају таква постројења.“


Дипломирани инжењер технологије и помоћник директора за водоснабдевање и каналисање у Јавном комуналном предузећу Тања Лончаревић каже да је значај оваквих постројења у сваком граду велики, па чак и у оним градовима где раде делимично: „Ми имамо срећу да ово постројење ради у континуитету и не смемо ни да замислимо како би било када би се све отпадне воде града непречишћене уливале у реку.“ Она је објаснила да се сва отпадна вода у граду сакупља примарном и секундарном канализационом мрежом: „ У то спадају отпадне воде из домаћинстава и индустрије, па чак и атмосферске воде. Главним колектором, чија је дужина око 5 километара, отпадне воде се доводе до система за пречишћавање. Ту настаје један технолошки процес у коме се оне пречишћавају и доводе се до нивоа квалитета који одговара квалитету воде реке Деспотовице.“ Како је објаснила, пречишћене отпадне воде се уливају даље у речни ток реке Деспотовице.


Директор Јавног комуналног предузећа Иван Лазић истакао је да је овај скуп јако битан за ово предузеће: „Двадесет акредитованих лабораторија даће резултат третмана отпадне воде.“ Он је додао да очекује да ће резултати бити готови 05. октобра и да очекује да ће бити добри.

 


ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ