Радно време за празнике

КОМУНАЛНА СЛУЖБА - ОДНОШЕЊЕ СМЕЋА
Изношење смећа за Провомајске празнике функционисаће нормално. Корисницима и у индивидуалном и заједничком становању биће одвожено смеће у уторак 1. и у среду 2. маја по редовном распореду.

Парпир/картон се неће одвозити у уторак 1. и среду 2. маја, али ће ти реони бити урађени у четвртак 3. и петак 4. маја.

БЛАГАЈНА И СЛУЖБЕ У УПРАВНОЈ ЗГРАДИ неће радити у уторак 01. и среду 02. маја.

ДЕЖУРНЕ СЛУЖБЕ
Све дежурне службе ЈКП "Горњи Милановац" радиће 1. и 2. маја.
- Дежурни телефони за пријаву кварова су: бесплатна кориничка линија 0800 035 030 и 032 716 910, 032 716 911, 032 716 912.