Јесења акција одношења кабастог отпада

У прилогу је календар постављања контејнера у окивиру јесење акције бесплатног одношења кабастог отпада.

Календар