Јавне набавке

 

03. јул 2018. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности радови бр. 02/2018  
Предмет јавне набавке: Радови на реконструкцији дела градске канализационе мреже у улици Ломина у Г. Милановцу

 
 
 
 

19. јун 2018. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности добара бр. 09/2018  
Предмет јавне набавке: Електро материјал

 
 
 

13. јун 2018. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности радови бр. 01/2018  
Предмет јавне набавке: Радови на реконструкцији дела градске канализационе мреже у улици Ломина у Г. Милановцу

 
 

01. јун 2018. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности услуга бр. 05/2018 
Предмет јавне набавке: Преправка постојећег аутосмећара у цистерну за воду

 
 

17. мај 2018. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности добара бр. 08/2018 
Предмет јавне набавке: Грађевински материјал подељен у 3 партије

 
 

14. мај 2018. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: отворени поступак бр. 04/2018 
Предмет јавне набавке: Гориво

 
 

08. мај 2018. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности услуга бр. 04/2018 
Предмет јавне набавке: Сервисирање водомера

 
 

02. мај 2018. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности добара бр. 07/2018
Предмет јавне набавке: Алуминијум сулфат

 
 

23. април 2018. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Отворени поступак бр. 02/2018
Предмет јавне набавке: Извођење електро, хидромашинских и грађевинско-занатских радова на резервоару "Мајдан" у оквиру водоводног система "Горњи Милановац-Рудник"

 
 
 

17. април 2018. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности добара бр. 06/2018
Предмет јавне набавке: Водомери и пратећа опрема

 

12. април 2018. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности услуга бр. 03/2018
Предмет јавне набавке: Осигурање имовине, возила и запослених (подељена у 2 партије)

 

10. април 2018. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности добара бр. 04/2018
Предмет јавне набавке: Пумпе за водоснабдевање

 

05. април 2018. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Отворени поступак бр. 03/2018
Предмет јавне набавке: Извођење радова на уређењу градског гробља

 

04. април 2018. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности добара бр. 05/2018
Предмет јавне набавке: Набавка канти, контејнера и резервних делова

 

16. март 2018. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности добара бр. 03/2018
Предмет јавне набавке: Гуме за путнички и теретни програм

 

01. март 2018. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности услуга бр. 02/2018
Предмет јавне набавке: Анализа воде

 

13. фебруар 2018. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности добара бр. 02/2018
Предмет јавне набавке: Кесе за селекцију отпада

 

02. фебруар 2018. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности услуга бр. 01/2018
Предмет јавне набавке: Ремонт пумпи и мотора за воду и грејање

 

24. јануар 2018. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности добара бр. 01/2018
Предмет јавне набавке: Канцеларијски материјал

 

15. јануар 2018. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Отворени поступак бр. ОП 01/2018
Предмет јавне набавке: Електрична енергија

 

15. децембар 2017. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда бр. 02 /2017
Предмет јавне набавке:Одржавање пословног информационог система

 

13. децембар 2017. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности добара бр. 17 /2017
Предмет јавне набавке:Лична заштитна опрема (подељена у две партије)